Ängelholmshem

Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Ängelholms kommun. Med strax över 3 000 lägenheter runt om i Ängelholms kommun är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Ängelholm.

Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder för kunder med olika önskemål och behov. Vi har vanliga lägenheter i olika storlekar och utföranden, radhus och trygghetsboenden.

Mellan 2017-2021 planerar Ängelholmshem att färdigställa 370 nya bostäder. Bostäderna kommer att byggas i Ängelholm, Strövelstorp och Munka-Ljungby.

Ängelholmshem ingår i Sveriges Allmännytta, som är en bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Vår vision
Vi ska erbjuda ängelholmarna det bästa boendet.

Våra värdeord
Öppenhet, omtanke och handlingskraft

Vår affärsidé
Vi är ett modernt bostadsföretag med tydligt fokus mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi erbjuder ett bra boende för alla och uppför nya bostäder för att medverka till en positiv utveckling för Ängelholms kommun.