Kameraövervakning

Anledning och syfte

Ledningen för Ängelholms Golfklubb har beslutat att kamerabevaka delar av området. Beslutet har tagits efter upprepade händelser av skadegörelse och en ökad otrygghet för områdets nyttjare. Andra förebyggande åtgärder har prövats men inte haft önskad effekt.

Intresseavvägning

En s.k. överviktsbedömning har gjorts. Bedömning är att en ev kränkning av den personliga integriteten är begränsad då kamerabevakningen sker på begränsat område och under begränsad tid av dygnet. Inga kamerabilder har sådan upplösning som medger en identifiering av personer. Kamerabevakningen sker i samstämmighet med Kamerabevakningslag (2018:1200) och Dataskyddsförordningen kap 6.

Kontaktuppgifter ansvarig Ängelholms Golfklubb:

info@angelholmsgk.se

Lagring och hantering av personuppgifter

Kamerabevakningen sker intermittent och inspelat material lagras aldrig mer än 30 dagar. Inspelat material räknas som personuppgifter enskild äger rätt att i förekommande fall begära att insamlade uppgifter lämnas ut alternativt raderas.

Besvär

Registrerad har rätt att klaga hos Datainspektionen.

Registerhållare

Registerhållare och ansvarig för inspelat material är Ängelholms Golfklubb. Uppgifter lämnas inte vidare annat än i det fall polismyndighet så begär i anslutning till brottsutredning i enlighet med syftet med kamerabevakningen.

Läs mer om gdpr och kameralagen