LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR ÄNGELHOLMS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR ÄNGELHOLMS
GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1,
handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (angelholmgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband
med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till
Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. Out of bounds (Regel 18.2)
Out of Bounds definieras av vita pinnar
2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på höger sida av hål 12 och på vänster sida på hål 4 som bara är definierat
på en sida är oändliga.
2. Rött pliktområde på hål 15
När en boll är, eller det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet på hål 15, som
är markerat med röda pinnar med vit topp, och den uppskattade punkten där bollen senast skar
pliktområdets gräns är i direkt anslutning till banans gräns får spelaren ta lättnad på den motsatta
sidan på samma avstånd från hålet av pliktområdet med ett slags plikt enligt modell för lokal regel
8B-2.2.
• Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma
avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar gränsen
till det röda pliktområdet.
• Lättnadsområdets storlek, mätt från referenspunkten: Två klubblängder, men med följande
begränsningar:
o Begränsningar för lättnadsområdets läge:
▪ Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
▪ Får vara i vilket område på banan som helst utom i samma pliktområde.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som
mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel
16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1
eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Grus/singel fyllda dräneringssträngar

b) Integrerade föremål
Stengärdesgårdar

4. Scorekortsansvar
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen
av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 8L-1

Uppdaterad 20230127