Banstatus

Banan är öppen för spel på ordinarie greener.