Nordvästra Skånes mest omtalade layout

Ängelholms GK är en mycket omtyckt skogs/parkbana, par 71, med tilltalande layout och härlig natur. Arkitekten Jan Sederholm har skapat en mycket trevlig och utmanande golfbana. Ängelholms GK är komplett golfklubb med trevlig restaurang, shop och ett bra övningsområde.

Rutiner banan

Klipprutiner för säsong Ängelholms GK

Greenklippning eller vältning: alla dagar
Foregreen/tee: måndag/onsdag/fredag
Fairway: måndag/onsdag/fredag
Ruff: rullande schema
Bunkrar: måndag/onsdag/fredag och vid behov

Övningsområden: schema enligt ovan
Drivingrange: klippning torsdagar 7:00-9:00. Bollplockning dagligen