Faddergolf & Klubb 36+

Faddergolf

Faddergolf är till för dig på väg mot Hcp 54 och som kanske saknar en egen ”fadder” att gå ut med. Vi har medlemmar som ställer upp sim faddrar och man kontaktar själv fadder per telefon och kommer överens om dag samt tid för spel. Ni spelar 9 hål och förutom att din fadder går med ut på banan så förklaras en del regler samt hur det går till på och runt golfbanan.

Ni hittar listan på faddrar här nedanför.

Faddrar 2023

Klubb 36+

Denna klubb startade vi upp 2016 för er som har Hcp 37-54 så att ni bl a genom vår Facebook-grupp Klubb 36 plus i trygghet kan få information från klubben, stämma av golftider med varandra och hjälpa varandra att uppnå 36 i handicap.

Golf ska vara kul och det är Medlemskommitténs mål att det finns en plats för alla i vår klubb oavsett ålder, kön, etnicitet eller golfnivå.

Välkomna i gemenskapen!