Seniorkommittén

Verksamhetsidé

Kommittén skall verka för trivsam samvaro för de aktiva seniorer som önskar utöva golfspel. Detta sker genom tävlingsverksamhet och utflykter kring det gemensamma intresset för golf. Kommittén skall också vara språkrör för seniorerna i frågor som seniorerna anser viktiga för ökad trivsel på och kring banan.

Arbetsutskottet (AU) för Seniorkommittén består av:

Jan Olof Andersson -Sammankallande 0702-74 34 73
David Gylling -Tävlingsledare 0709-92 79 27
Anita Berg -Ekonomiansvarig 0730-24 25 70
Mikael Odelius -Ledamot 0705-17 33 84
Lars-Eric Söderberg -Ledamot 0705-61 71 76
Anders Nilsson -Revisor 0703-99 48 48

Aktiviteter

Spelprogram 2024

För oss som är 55+

Läs mer
Onsdagsgolf

För oss som är 55+

Läs mer