Marknadskommittén

Marknadskommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter är att söka samarbetspartners till Ängelholms Golfklubb. Ett samarbete med Golfklubben skall ge resultat oavsett samarbetsform vad det gäller profilering, kundvård, budskap eller kommersiellt samarbete.

Vår verksamhet växer varje år och med det behovet av att ha fler samarbetspartners. Ta gärna kontakt med vår klubbchef för en inledande diskussion.

Vi som arbetar i kommittén:

Klubbchef, Sammankallande

Robert Löfqvist

Fredrik Sköld

André Svensson