Bankommittén

Bankommittén består av:

Kenneth Andersson, Sammankallande

Eva Creime

Lars Olin

Elias Nielsen

Robert Löfqvist