Golf för ungdomar 12-17 år

Vi vill öppna upp golfen för alla unga tjejer och killar. Genom det här projektet tar vi bort alla hinder och försöker nå ungdomar som i vanliga fall inte hade hittat till golfen.

Vi vet att vår golfklubb är en trygg plats där alla kan hitta en gemenskap och samtidigt få motion under roliga former.

FÖRST TILL KVARN GÄLLER
Anmälan till info@angelholmsgk.se med
namn, telefonnummer, e-post och
vårdnadshavares kontaktuppgifter.
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 30 JUNI

Fredrik Karlsson

Klubbbchef